Naročilnica

Kazalo

Marc Augé
NEKRAJI
Uvod v antropologijo nadmodernosti

Kazalo

Prolog 7
Blizu in drugod 13
Antropološki kraj 47
Od krajev k nekrajem 77
Epilog 117

Navedena dela 123
O avtorju 125

Spremna beseda
Matjaž Uršič: Tako blizu, pa tako daleč –
bivanje med kraji in nekraji Marca Augéja 131

Imensko kazalo 161
 

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si