Naročilnica

Kolofon

Marc Augé
NEKRAJI
Uvod v antropologijo nadmodernosti

Prevedla: Sonja Dular

Zbirka Mediakcije, knjiga št. 9
Urednik zbirke: Janez Janša

Izdala:
MASKA, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, SI — 1000 Ljubljana
e-mail: info@maska.si
www.maska.si

Naslov izvirnika:
Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité
© Seuil, 1992.
© za slovensko izdajo: Maska

Urednica: Maja Murnik
Spremna beseda: Matjaž Uršič
Lektura: Zala Hriberšek
Imensko kazalo: Maja Murnik
Oblikovanje ovitka: Martin Bricelj
Prelom in priprava za tisk: Vtis
Tisk: Cicero
Naklada: 400
Ljubljana, 2011

Publié avec le soutien du Ministère français des Affaires étrangères représenté par
l’Institut Français Charles Nodier de Ljubljana.
Izdano s podporo francoskega Ministrstva za zunanje zadeve, ki ga zastopa
Francoski inštitut Charles Nodier.

Ouvrage publié avec le soutien du Centre national du livre.
Izdano s podporo francoskega Nacionalnega centra za knjigo.

Izid knjige je finančno podprla Javna agencija za knjigo RS.
Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na knjigo obračunan po stopnji 8,5 %.

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si