Naročilnica

BCC - Balcan Can Contemporary

23.11.2010 |

IZŠEL ČASOPIS BCC (Balcan Can Contemporary),
priloga revija Maska s pridružitvijo partnerskih organizacij

BCC (Balcan Can Contemporary)
št. 1, oktober 2010 (celotna številka v PDF obliki malce nižje)
št. 2, december 2010 (celotna številka v PDF obliki malce nižje)
št. 3, maj 2011 (celotna številka v PDF obliki malce nižje)
št. 4, oktober 2011 (celotna številka v PDF obliki malce nižje)
št. 5, december 2011 (celotna številka v PDF obliki malce nižje)

IZŠLA JE NOVA ŠTEVILKA ČASOPISA BCC (Balcan Can Contemporary)

BCC vzpostavlja mednarodno informacijsko umetniško okolje z namenom nudenja podpore, povezovanja, predstavitve, pripoznavanja in povečanja vizibilnosti umetnikov in umetniških organizacij, ki delujejo na področju sodobnih in inovativnih uprizoritvenih umetnosti na Balkanu. Glavni cilj je ponuditi prostor mladim neuveljavljenim kot tudi že uveljavljenim umetnikom, ki se ukvarjajo z raziskovanjem in preizpraševanjem različnih modelov produkcije, ustvarjanja in predstavljanja svojega dela.

Vsaka posamezna številka revije je rezultat sodelovanja med različnimi umetniškimi organizacijami, ustvarjalci in teoretiki z Balkana. Sodelovanje in izmenjava informacij sta ključna dejavnika za vzpostavitev trajnosti neodvisne umetniške scene v regiji sami kakor tudi izven nje, zato si prizadevamo preseči komunikacijsko vrzel med različnimi interesnimi skupinami (najsibodi med performerji in njihovim občinstvom pa tudi med umetniškimi organizacijami iz različnih držav).
(urednik Zvonimir Dobrović)

Peta številka revije BCC govori o trenutnem kulturnem (in družbeno-ekonomskem) položaju v regiji, katere preteklost se morda zdi nagnjena k poveličevanju, čeprav se nam zdi, da jo dobro poznamo. Je prihodnost že tu, ko nas ideologije, ki naj bi bile stvar preteklosti, znova prepričujejo v svojo pomembnost? Še posebej, ker vsi vedno pričakujemo, da bo prihodnost vsaj malo boljša, kot se nazadnje izkaže. Tako je bilo pred dvajsetimi leti in tako bo tudi čez dvajset let.
Da bi izvedeli več, smo pripravili intervju z Vladimirjem Arsenijevićem, enim najbolj priznanih avtorjev in mislecev generacije in enim od sourednikov danes že kultne knjige Leksikon mitologije nekdanje Jugoslavije, in Oliverjem Frljićem, gledališkim režiserjem, za katerega se zdi, da se je specializiral za vse, kar je jugoslovansko. Poleg tega je Vanja Nikolić, ena naših urednic, pripravila pregled nekaterih najnovejših in najbolj odmevnih gledaliških produkcij, ki so se na odrih po regiji ukvarjale z nekdanjo Jugoslavijo.

Prijetno branje!bbc_1_oct2010_web_1_1.jpg št. 1, oktober 2010, PDF (velikost 9,8MB)

bcc_2_dec2010_web_1.jpg št. 2, december 2010, PDF (velikost 2,9 MB)


bcc3_cover_psd.jpg št. 3, maj 2011, PDF (883 KB)

bcc_4.jpgšt. 4, oktober 2011, (PDF 710 KB)


naslovka_5.JPG št. 5, december 2011 (PDF 792 KB)BCC je skupni projekt naslednjih organizacij:

Maska (Zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost)
Drugo more
Perforacije
TkH
Tancelarija
CDU
Stanica
Kulturanova

Distribucija časopisa BCC je brezplačna v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Makedoniji, Sloveniji in Srbij

Priloga MASKE, časopisa za scenske umetnosti
ISSN 1318-0509

Izdala: Maska (zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost)
Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 4313122 Faks: +386 1 4313122
E-mail: info@maska.si
www.maska.si
Za izdajatelja: Janez Janša
Naročila in distribucija: ana.ivanek@maska.si

Uredil Zvonimir Dobrović
Mednarodni uredniški odbor: Draga Alfirević, Una Bauer, Andraž Golc, Ivana Ivković, Janez Janša, Davor Mišković, Nevena Redžić, Milan Vračar, Ana Vujanović, Jasmina Založnik

Lektura angleškega jezika: Kat Bowman
Grafično oblikovanje: Andre von Ah
Tisk: Printera
Naklada: 5000

Masko, časopis za scenske umetnosti finančno podpira Javna agencija za knjigo RS. BCC finančno podpira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

   kultura_culture.jpg

cela vsebina

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si