Naročilnica

On Form / Yet to Come

16.09.2006 |

‘On Form/Yet to Come’ je skupen založniški projekt revije Performance Research, slovenskega časopisa za scenske umetnosti Maska (Ljubljana) in hrvaškega časopisa za uprizoritvene umetnosti Frakcija (Zagreb). Oblika in vsebina te skupne številke sta rezultat številnih srečanj, konstruktivnih (ne)razumevanj, diskusij, debat in plodnih (ne)sporazumov med mano, Emilom Hrvatinom (Maska), Bojano Kunst (Maska), Goranom Sergejem Pristašem (Frakcija) in drugimi v času od leta 2003, ko se je prvič porodila zamisel o skupni publikaciji. Njen izhodiščni namen je osvetliti skupne interese treh časopisov kot tudi razlike v pristopih k sodobnim scenskim praksam in raziskavam. Publikacija se vsebinsko osredotoča na diskurze in prakse v sodobnih scenskih umetnostih, ki se navezujejo in vplivajo na družbene, politične in kulturne forme in strukture. Reflektira pozicioniranje estetskih oblik, lokalnih posebnosti in geografskih razlik ter re-mapiranje in rekonfiguriranje ’vzhodne’ in ’zahodne’ Evrope; ponuja premislek o podobnostih in razlikah v predpostavkah o formi in relacijskih strukturah znotraj dozdevno skupnih ’evropskih’ oziroma ’mednarodnih’ okvirov. Prispevke, ki so razdeljeni v tri sklope, smo izbrali in uredili Ric Allsopp, Emil Hrvatin in Goran Sergej Pristaš, oblikoval pa jih je Kevin Mount (De-Mo Design). ‘On Form/Yet to Come’ se tematsko povezuje z zadnjimi številkami vseh treh časopisov – še posebej z nedavnima številkama Maske o ’Neznosni lahkosti (umetniške) svobode’, s številkama ’Produkcija skupnega’ in ’Shrani kot…city.doc’ Frakcije in s številko ‘On Civility’ Performance Researcha, ki se osredotočajo na uprizarjanje, politične, radikalne intervencije in strategije.

Po mnogih diskusijah o tem, kako naj se ta skupen projekt izvede – velikost, format, distribucija, itd -, ki so bile enkrat idealistične drugič spet pragmatične, in ob vedno bolj očitnem spoznanju, da je projekt v nevarnosti, da se izgubi zaradi zapletenosti takih dogovarjanj, smo se dogovorili, da bo ’On Form’ izšla kot številka Performance Researcha, ki bo vključevala razporeditev, stil in format vsakega od treh časopisov. Prav tako smo prepričani, da enostavna razdelitev prispevkov iz posameznih časopisov v tri sklope ne bi odražala notranje prepletenosti materialov in bi celo lahko merila na prostorsko pogojena in hierarhična stališča teh časopisov. Rezultat je, vsaj upamo, dizajn, ki združuje tipografske posebnosti posameznih časopisov in postavlja posamezne prispevke v razmerje do celote, ki govori o mestu uprizarjanja kot družbeni, politični in kulturni sili v sodobni Evropi. Ključ k viru posameznih prispevkov najdete na strani 155. Številka časopisa, ki je v produkcijskem smislu tako kompleksna, za svojo zasnovo in realizacijo veliko dolguje široki mreži zavzetih posameznikov. V imenu Performance Researcha, Frakcije in Maske bi se rad zahvalil vsem, ki so s prispevki sodelovali pri tem delu in ki so s svojim angažmajem in raziskovanjem na področju sodobnih uprizoritvenih praks pripomogli, da je ta številka ugledala luč sveta. Še posebej bi se rad zahvalil našemu oblikovalcu Kevinu Mountu, lektorju Waynu Hillu in oblikovalcu preloma Johnu Becku za njihovo natančno delo in vztrajnost; svojim sourednikom na Performance Researchu za njihovo podporo pri tem projektu; in prav posebej Emilu Hrvatinu in Goranu Sergeju Pristašu, urednikoma in oblikovalcema Maske in Frakcije, za njuno sodelovanje in navdih v preteklih dveh letih.

Angleška izdaja.

Za naročilo revije se prosim obrnite na:
Taylor&Francis Ltd, Customer services Department, Rankine Road, Basingstoke, Hampshire RG24 8PR, UK
Tel: +44 (0) 1256 813002
info@tandf.co.uk
http://www.tandf.co.uk/

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si