Naročilnica

Watch it!

14.02.2007 |

Igor Delorenzo Omahen, fotograf
(1962–2004)

Rojen 20. 4. 1962 v Ljubljani. Šolanje začel v Pragi, nadaljeval v Ljubljani. Po končani gimnaziji vpisal arhitekturo in med študijem začel objavljati avtorsko fotografijo v medijih bivše države. Prvo obdobje ustvarjanja posveti portretu in odrski fotografiji, kjer zajame dogajanje v kulturnih krogih osemdesetih. Leta 1988 stopi na samostojno pot fotografa.

V devetdestih angažiran pri realizaciji skupinskih fotografskih razstav, promocija slovenskih fotografov uspe tudi v tujini. Po srečanju z Jožetom Galetom postane arhitekturna fotografija druga neizčrpna tema. Iskanja “statičnega v dinamičnem” z odra se nadaljujejo v iskanja “dinamično v statičnem”.

Avtorsko fotografijo objavlja v medijih tudi zunaj Slovenije, v knjižnih izdajah in v digitalni obliki kot promocijski material slovenske kulturne scene. Že iz osemdesetih vzdržuje velik arhiv odrske ustvarjalnosti. Sodeloval že z vsemi vidnejšimi režiserji in koreografi naše scene.

Zvestoba gibu in prostoru se odraža v vseh njegovih fotografijah.

Po hudi bolezni umre 3. 7. 2004 v Ljubljani. 

cela vsebina

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si