Naročilnica

Aldo Milohnić: Teorije sodobnega gledališča in performansa

13.03.2009 | ALDO MILOHNIĆ: TEORIJE SODOBNEGA GLEDALIŠČA IN PERFORMANSA

Knjiga Teorije sodobnega gledališča in performansa je vznemirljivo branje in pomemben prispevek k teorijam sodobnih scenskih umetnosti, saj vrsto problemov ugleda v novi luči, prinaša zanimive, izvirne in provokativne poglede, z mnogimi lucidnimi terminološkimi rešitvami, vključno z izvirnim avtorjevim konceptom performativnega gledališča.

V prvem delu se avtor posveti trem pomembnim teoretskim paradigmam, ki so bistveno vplivale na razvoj gledališča in sorodnih scenskih praks v drugi polovici dvajsetega stoletja: antropološko, performativno in gestično gledališče. V drugem delu knjige avtor odpre vprašanje (a)političnega v gledališču. Najprej razpravlja o Brechtovem epskem gledališču in pojmih, kot so »potujitveni učinek«, »historizacija« itn., potem analizira izbrane primere sodobnih postbrechtovskih predstav v Sloveniji. V nadaljevanju razpravlja o političnosti (domnevno apolitičnega) gledališča mlajše generacije slovenskih režiserjev na prehodu iz 80. v 90. leta prejšnjega stoletja ter analizira koncept »postdramskega gledališča« H.-T. Lehmanna.
V tretjem delu Milohnić analizira izbrane primere aktivističnih in umetnostnih praks, za katere uporablja skovanko »artivizem«. Tematiko, ki je izrazito politična, razširi na analizo specifičnega razmerja med umetnostjo in pravno sfero. Analizira ga v luči umetnostnih praks, ki prihajajo navzkriž z nekaterimi zakonskimi določbami in tako raziskujejo, do kod sega »siva cona« t. i. svobode umetniškega izražanja v družbah, ki so utemeljene na vladavini prava in doktrini človekovih pravic.

Milohniću je uspelo ustvariti teoretsko delo, ki je izjemno informativno in obenem teoretsko prepričljivo. Bogato ilustrirana knjiga s številnimi primeri iz sodobne scenske umetnosti ter avtorjev izjemen slog pisanja je neizogibno branje za vsakega ljubitelja gledališča, plesa, performansa in sodobne umetnosti nasploh.

Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 25
240 strani, 60 črno-belih fotografij, broširano
Cena 19 EUR

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si