Naročilnica

AMELIA JONES: BODY ART (V SOZALOŽNIŠTVU S ŠTUDENTSKO ZALOŽBO - ZBIRKA KODA, 2003)

09.09.2006 |

 "Knjiga avtorice Amelie Jones sodi med prve temeljite študije fenomenov body arta in performansa, ki sta po svojem pionirskem obdobju v 60-tih in 70-tih letih, doživeli neverjetni razmah na koncu stoletja. Body art in performans sta postali najbolj izpostavljeni umetniški obliki zadnjega desetletja, zanimanje pa ni bilo omejeno na umetniško javnost, ampak tudi na širšo humanistično publiko. Glavna tema družboslovnih in humanističnih študij v zadnjem desetletju je status telesa v različnih sociloških, psiholoških, kapitalskih in medijskih razsežnostih. Umetnost body art in performansa je izpostavila probleme okuženega telesa, bolnega telesa, telesa različnih seksualnih praks, mučenega telesa, umetnih teles, prefabriciranih teles, teles lepotne industrije… Avtorica Amelia Jones naredi pomembno distnikcijo med body artom in performansom:
'Nekateri sodobni pisci so dela, ki so nastala od 60. do sredine 70. let, imenovali 'body art' ali 'body works', da bi jih ločili od pojma 'umetnosti performansa', ki je bil hkrati širši (v tem, da je segal nazaj do dadaizma in zajemal vsakovrstne teatralizirane predstave likovnih umetnikov) in ožji (v tem, da je impliciral, da se mora performans dejansko odigrati pred občinstvom, najpogosteje na izrecno gledališki sceni, ki temelji na prosceniju). Zanimajo me dela, ki so se bodisi odigrala pred občinstvom ali pa ne; dela..., ki se odvijajo z udejanjanjem umetnikovega telesa, naj gre za 'performansko' prizorišče ali za relativno zasebnost ateljeja; to se dokumentira, tako da dogodek lahko naknadno doživljamo s pomočjo fotografije, filma, videa in/ali besedila.'" 

Dr. Bojana Kunst, Filozofska fakulteta

TRANSFORMACIJE 09
Knjigo distribuira in prodaja študentska založba!

cela vsebina

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si