Naročilnica

Zdenka Badovinac: Avtentični interes

01.10.2010 |

ZDENKA BADOVINAC: AVTENTIČNI INTERES

Knjiga Avtentični interes je 28. izdaja v zbirki Transformacije in že četrta v seriji, ki odpira razprave o kuratorstvu in sodobni (vizualni) umetnosti. V njej avtorica Zdenka Badovinac, trenutna direktorica Moderne galerije, vzpostavlja pojem »avtentičnega interesa« kot načina angažiranosti sodobne umetniške inštitucije, ki v navezavi na spominjanje v kontekstu postfordističnega, globaliziranega sveta ohranja določeno zvestobo razliki, ki jo vzpostavlja lokalno, in se mu ob nasprotovanju mehanizmom ekonomske oz. politične premoči prizadeva omogočiti enakovreden dialog s svetom.

Prvo poglavje, Muzej, sestavljajo besedila, v katerih avtorica utemeljuje in analizira koncept muzeja sodobne umetnosti. Izbrana besedila opišejo stanje sveta umetnosti zadnjih desetletij, odnos do preteklosti ter povezanost med izhodiščnimi in sedanjimi koncepti. Osrednji del poglavja sestavljajo štiri besedila, ki pojasnjujejo sodobnost in njen muzej. Poglavje zaključujeta besedili, ki na primeru institucije, Moderne galerije, opišeta načine delovanja, ki jih galerija izbira v specifičnih družbenopolitičnih razmerah slovenskega prostora.
Tudi besedila, ki jih prinaša drugo poglavje – to je posvečeno tematiki vzhodnoevropske umetnosti –, so urejena tako, da od splošnega prehajajo k specifičnemu. Prvi del poglavja utemeljuje koncept vzhodnoevropske umetnosti, sledijo pa besedila, nastala ob Arteast razstavah, ki so bile posvečene vprašanjem telesa, forme, specifik zgodovinjenja in samozgodovinjenja ter vzhodnoevropske ženske. Poglavje zaključujejo specifične analize dveh avtorskih praks slovenske sodobne umetnosti, ki se dotikata vprašanj socialistične preteklosti, družbe in politike. Slednji besedili sodita tudi v koncept vzhodnoevropske umetnosti, vendar pa se kot avtorski poetiki seveda razprostirata veliko širše, na kar opozarjata tudi obe analizi.
[...]
Po številnih desetletjih dvajsetega stoletja, ko je večina slovenskega sveta umetnosti precej zvesto sledila dominantnim linijam mednarodnega prostora, knjiga Avtentični interes opozarja, da slovenski svet sodobne umetnosti ustvarja lasten diskurz. Ta je z globaliziranim svetom umetnosti sicer povezan, a je hkrati specifičen, saj temelji tudi na lokalnih značilnostih in interesih.

(iz spremne besede)

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si