Naročilnica

Gerald Raunig: Umetnost in revolucija

04.02.2011 |

Gerald Raunig
UMETNOST IN REVOLUCIJA

Umetniški aktivizem v dolgem 20. stoletju

Kot 30. knjigo v zbirki Transformacije smo v slovenskem prevodu dobili knjigo avstrijskega teoretika in aktivista Geralda Rauniga, Umetnost in revolucija.

Raunig je pisec alternativne umetnostne zgodovine dolgega 20. stoletja, v katerem zaobjame dogodke od Pariške komune 1871 do protiglobalizacijskih protestov v Genovi leta 2001. V svojem delu postreže z analizo različnih umetniških gibanj, od Courbeta in Sergeja Eisensteina do situacionistov, avstrijskih akcionistov in PublixTheatreCaravan.

Skozi elokventno utemljevanje zgodovine in njenih primerov, skozi teoretsko misel Deleuzea in Guattarija (naslanjajoč na teorijo in razlogo termina »stroj«), Raunigu uspeva raztegniti postrukturalistično teorijo revolucije in jo povezati s splošnejšo idejo umetnosti in aktivizma.

Ena temeljnih Raunigovih tez je, da »aktivistične prakse sploh niso sprejete v narative in arhive politične zgodovine in umetnostne teorije, razen kadar očiščene svojih radikalnih vidikov, prilaščene in kooptirane zaokrožijo v strojih spektakla«.

Delo Umetnost in revolucija spodbuja sodobne umetnike, aktiviste, teoretike... , da premislijo svojo pozicijo v sodobni družbi in posledično nehajo participirati na globalnem trgu, da prenehajo sodelovati z nosilci avtoritet in svojo dejavnost usmerijo v ustvarjanje novih, radikalnih modelov »angažiranosti«.

Knjigo je iz nemščine prevedla Mojca Dobnikar.

Knjiga obsega 232 strani. Cena 19 EUR.
 

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si