Naročilnica

kazalo

PREDGOVOR K SLOVENSKI IZDAJI

PREVAJALČEVA ZAHVALA

PROLOG

DRAMA
Drama in gledališče
Drama in dialektika

PREDZGODOVINE
K predzgodovini postdramskega gledališča
Kratek pogled na zgodovinske avantgarde

PANORAMA POSTDRAMSKEGA GLEDALIŠČA
Onstran dejanja: obred, prostorski glasovi, pokrajina
Postdramski gledališki znaki
Onstran iluzije
Primeri

PERFORMANS
Gledališče in performans
Sedanjik performansa

BESEDILO
Besedilo, jezik, govorica
Besedilo, glas, subjekt

PROSTOR
Dramski in postdramski prostor
Postdramska prostorska estetika: pregled

ČAS
Problemi gledališkega časa
Postdramska časovna estetika
Gledališče in spomin
Ekskurz o enotnosti časa

TELO
Postdramske slike teles

MEDIJI
Gledališče ± mediji
Mediji v postdramskem gledališču
Predstavljanje in »predstavljivost«
EPILOG

BIBLIOGRAFIJA

IMENSKO KAZALO
SPREMNA BESEDA Aldo Milohnić: Performativni rez postdramskega gledališča

O AVTORJU

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si