Naročilnica

Kazalo

KAZALO

Predgovor
Ples / Načela
Material
Navade
Ponavljanje
Ponavljanje
Ponavljanje
Improvizacija / Kopiraj in prilepi / Koreografija
Oblika
Proučevanje / Tveganje
Tema / Navdih / Kraja / Znani gibi / Koreografija / Sklicevanje na druge vire / Samoizražanje
Dogovor / Prostor predstave / Jezik / Koreografija
Kršenje pravil
Raziskovanje / Kako in kaj? / Dramaturgija / Teorija / Radovednost
Intervju / Nedokončano / Vprašanja / Načela
Finančne omejitve / Studii / Prošnje za sredstva
Priprave / Razpored vaj / Težavnost
Sodelovanje / Občinstvo
Izvirnost / Paradoks
Tehnika / Papagaj na rami / Avtentičnost / Dnevne vaje / Ples / Slog / Poigravanje
Virtuoznost
Kopičenje / Začetki
Konci
Vztrajanje / Tempiranje
Dub reggae / Stopnja spreminjanja / Preprost material /Obup
Nepremičnost in tišina / Strah pred dolgočasnostjo
Minimalno in maksimalno
Ali deluje? / Prikazi / Mentorstvo
Druga telesa / Stanja
Odvračanje pozornosti od jaza / Paradoks / Koreografija / Predstava / Električne kitare
Predvidljivo in nepredvidljivo / Pričakovanje
Pripoved / Balet / Kontinuiteta
Kontinuiteta / Predstave po delih / Material / Naredite šest stvari / Koreografija / Tok / Odnos
Odnos / Soli, dueti, trii, kvarteti / Ideje
Odnos / Čas / Ritem
Čas
Abstraktni ples
Kontrapunkt / Formalni elementi / Razlika
Partitura / Studii / Improvizacija
Naključje / Prazne roke / Barvna lestvica gibov / Omejitve / Garanje / Filozofija
Mesto ali prostor?
Občinstvo / Obrnjenost naprej / Soočenje / Humor / Neuspeh
Občinstvo
Nastop / Načela
Trg / Preživljanje / Upravljanje dela / Naročila
Glasba / Sodelovanje / Tišina
Besedilo
Osvetljava / Tehniki / Sodelovanje / Kostumi / Obuti ali bosi? / Scenografija / Golota
Naslovi
Snemanje na film / Zgodovina / Sodelovanje / Ogledala / Človeška velikost
Hierarhije / Plesalec ali koreograf? / Znotraj ali zunaj? / Čigava last je kaj?
Kako naj vse to poenostavim?
Pozabite na vse skupaj

Viri in literatura
Zahvale
Imensko in stvarno kazalo

 

 

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si