Naročilnica

Kolofon

Jonathan Burrows
KOREOGRAFSKI PRIROČNIK
Prevedla: Polona Glavan

Zbirka Transformacije, knjiga št. 31
Urednik zbirke: Janez Janša

Izdala:
MASKA, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, SI — 1000 Ljubljana
e-mail: info@maska.si
www.maska.si

in

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, SI — 1000 Ljubljana
e-mail: info@jskd.si
www.jskd.si


Naslov izvirnika:
A Choreographer’s Handbook
© Jonathan Burrows, 2010
© za slovensko izdajo: Maska

Prevod pesmi Douglasa Dunna: Marjan Strojan
Lektura: Mojca Hudolin
Prelom in priprava za tisk: Vtis
Tisk: Cicero
Naklada: 500
Ljubljana, 2011

Ilustracija na naslovnici: Matteo Fargion (del partiture za plesni film Hands, 1995, Arts Council England/BBC)

Po 7. točki 25. člena ZDDV je davek na knjigo obračunan po stopnji 8,5 %.
 

 

 

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si