Naročilnica

PRIŠLI SO PUPILČKI; 40 let Gledališča Pupilije Ferkeverk

04.11.2009 |

PRIŠLI SO PUPILČKI
40 let Gledališča Pupilije Ferkeverk

Uredila: Aldo Milohnić in Ivo Svetina
Maska in Slovenski gledališki muzej, 2009


Zbornik Prišli so Pupilčki: 40 let Gledališča Pupilije Ferkeverk vsestransko osvetljuje delovanje neoavantgardne gledališke skupine Pupilija Ferkeverk, zlasti pa njeno kultno predstavo Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki, ki je nastala pred natanko štiridesetimi leti (1969).

Knjiga je razdeljena v več tematskih sklopov. V prvem delu so objavljena pričevanja nekaterih akterjev Gledališča Pupilije Ferkeverk in njihovih sopotnikov: pregledni članek Iva Svetine iz leta 1986, ki ga je avtor dopolnil za objavo v tem zborniku; esej režiserja Dušana Jovanovića, v katerem opiše metodo dela s Pupilčki; esej Denisa Poniža, sodelavca skupine v zgodnjem obdobju (ko se še ni imenovala Pupilija Ferkeverk); odlomek iz dnevnika Goranke Kreačič, ki je nastopala v Pupilijinih predstavah; krajši pogovor z Junošem Miklavcem, ki je zaklal kokoš na premieri predstave Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki; intervju z Ladom Kraljem, ustanoviteljem gledališča Pekarna, v katerega se je preselil del nekdanjih Pupilčkov. V knjigi so objavljeni takratni odzivi medijev in gledališke kritike ter veliko vizualnega in drugega dokumentarnega gradiva, ki ni več tako zlahka dostopno in je znano le peščici raziskovalcev tega obdobja zgodovine slovenskega gledališča.

V drugem delu zbornika so objavljene teoretske razprave o Pupiliji Ferkeverk in nekaterih sočasnih gibanjih v Sloveniji (zlasti neoavantgardna skupina OHO) in drugod (v drugih republikah SFRJ, v Evropi in ZDA). Nekateri avtorji so spremljali delovanje skupine že v času njenega obstoja, drugi, mlajši, pa so si lahko pomagali z video zapisom televizijske priredbe, fotografijami prizorov iz predstav, eksperimentalnim filmom Karpa Godine Gratinirani možgani Pupilije Ferkeverk, s pričevanji takratnih akterjev in ne nazadnje tudi z rekonstrukcijo iz leta 2006. Namen teh prispevkov je vzpostaviti zgodovinski kontekst, v katerem je nastala in nekaj let delovala skupina Pupilija Ferkeverk, ter razviti kritični diskurz o tem obdobju in o sami skupini, zlasti pa o njihovi najbolj znani predstavi Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki. Ta del knjige odpira doslej neobjavljen prispevek Primoža Kozaka (»Avantgarda v slovenskem gledališču – destrukcija ali reforma«), ki je nastal v zgodnjih 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko je Kozak predaval o Gledališču Pupilije Ferkeverk na neki mednarodni konferenci. Sledi sedem razprav, ki so jih avtorji napisali posebej za ta zbornik: Miško Šuvaković (»Skupina OHO in Gledališče Pupilije Ferkeverk. Primerjalna razprava: vprašanja o mejah svobode«), Zdenko Vrdlovec (»'Preroški diskurz' oglaševanja v Gratiniranih možganih Pupilije Ferkeverk«), Aleksandra Jovićević (»Na krilih zaklane kokoši: življenje in smrt Pupilije Ferkeverk, 1969–1972«), Barbara Orel (»Pupilija kot zareza v režimu predstavljanja in zaznavanja«), Tomaž Toporišič (»Performativni obrat Pupilije Ferkeverk«), Darko Štrajn (»Družbeno gibanje gledališča Pupilije Ferkeverk«) in Aldo Milohnić (»Tisti, ki (ni)so klali kokoši«).

Tretji del zbornika opozarja na sodobno recepcijo Pupilije Ferkeverk, in sicer skozi fenomen rekonstrukcije. O predstavi Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki – rekonstrukcija, ki jo je leta 2006 uprizoril Janez Janša, pišejo režiser predstave (»Rekonstrukcija2: O rekonstrukcijah predstav Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki in Spomenik G«) in Katherina Zakravsky (»Znova uprizorjena Pupilija – fotoroman«), Astrid Peterle pa umesti Pupilijo znotraj fenomena rekonstrukcije v vizualnih in scenskih umetnostih, kar je sicer znana in že večkrat uporabljena metoda v zgodovini umetnosti, prav v novejšem času pa postaja vse bolj aktualna (»Ponovne uprizoritve in potencial preračunanega neuspeha«).

Knjiga je opremljena s kronologijo ključnih dogodkov, obsežnim seznamom referenc in imenskim kazalom. Zbornik sta uredila Aldo Milohnić in Ivo Svetina, izdala pa Maska in Slovenski gledališki muzej.

DISTRIBUCIJA KNJIGE POTEKA PREKO SLOVENSKEGA GLEDALIŠKEGA MUZEJA! KNJIGO NI MOGOČE KUPITI PREKO MASKE!

Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: (01) 431 31 22
        (01) 431 53 48
Fax.: (01) 431 31 22
info@maska.si